Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Rekrutacja do szkół podstawowych

shadow

W związku ze zbliżającym się terminem postępowania rekrutacyjnego do klas I szkół podstawowych oraz terminem składania wniosków o przyjęcie do klas IV i VII szkół podstawowych przekształconych ze szkół gimnazjalnych prosimy o zapoznanie się z dokumentami dostępnymi na stronie Urzędu Miasta www.bip.lublin.eu:

1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Lublin nr 71/1/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/r2018/zarzadzenie-nr-7112018-prezydenta-miastalublin-z-dnia-25-stycznia-2018-r-w-sprawie-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-w-tym-terminow-skladania-dokumentow-na-rok-szkolny-20182019-do-klas-i-,172,23030,2.html

2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Lublin nr 72/1/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie do klasy IV i VII szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin, powstałych z przekształcenia gimnazjów.
https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/r2018/zarzadzenie-nr-7212018-prezydenta-miastalublin-z-dnia-25-stycznia-2018-r-w-sprawie-okreslenia-terminu-skladania-wnioskow-o-przyjecie-do-klasy-iv-i-vii-szkol-podstawowych-prowadzonych-przez-gmine-lublin-powstalych-z-przeksztalcenia-gimnazjow,174,23030,2.html

3. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 stycznia 2018 r. o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin.
https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/ogloszenia/obwieszczenia/r2018/obwieszczenie-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-24-stycznia-2018-r-o-kryteriach-branych-pod-uwage-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-i-postepowaniu-uzupelniajacym-dla-kandydatow-zamieszkalych-poza-obwodem-szkoly-do-publicznych-szkol-podstawowych-,128,18763,2.html

 

Przypominamy, że obwód Szkoły Podstawowej nr 28  z Oddz. Integracyjnymi w Lublinie przy ul. Radości 13 obejmuje ulice:

 1. Al. Marzeń
 2. Al. Młodości
 3. Fantastyczna
 4. Gościnna
 5. Jana Pawła II  str. niepa. 1, 3, 9, 13 ( od Ronda Nar.Sił Zb. do Ronda bł. E. Kowcza)
 6. Jutrzenki str. parzyste
 7. Matki Teresy z Kalkuty
 8. Nadbystrzycka 116  (od Romantycznej do Ronda Narodowych sił Zbrojnych)
 9. Przedwiośnie
 10. Przytulna
 11. Radości
 12. Romantyczna
 13. Stary Gaj
 14. Sympatyczna
 15. Szczęśliwa
 16.  Uśmiechu
 17. Watykańska

 


Załączniki do pobrania